Έπειτα από προσαρμοσμένη ανάπτυξη μας, διορθώθηκε το σφάλμα στις ενότητες: Χάρτες, Περιοχές Χάρτη, Map Marker μέσω SSL.

Πλέον μπορείτε να χρησιμοποιείτε και αυτή την ενότητα!