Σχεδιασμένο με το μυαλό στο επίκεντρο του UX, για οποιοδήποτε μέγεθος οθόνης.