Διαθέτει διορθώσεις σφαλμάτων για τη βασική αναζήτησή (αυτό ήταν ένα θέμα παλινδρόμησης και απαιτούσε άμεση επανένταξη), PHP 5.3 για Spots ενότητες, επαναφορά της δυνατότητα να σύρετε Dashlets σε πολλαπλά Dashboard τα οποία έχουν πτυσσόμενους υποπίνακες απο τις ρυθμίσεις του συστήματος, διορθώσεις μη σωστής εμφάνισης ημερολογίου.